Zniżki do -30% • DIZAJN NA CO DZIEŃ • ⭐ (4,9/5) 2500+ Recenzji

Zgoda na pliki cookie

Spółka Dovido s.r.o., z siedzibą Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, Republika Słowacka, REGON: 52 298 434, NIP: SK2120973173, wpisana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Bańskiej Bystrzycy, dział Sro, numer 36234/S., Operator sklepu internetowego www.dovido.pl oświadcza, że wszystkie dane osobowe (zwane dalej również „danymi”) są uważane za ściśle poufne i są traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dlatego zwracamy należytą uwagę na dane osobowe i ich ochronę. W niniejszej Polityce przetwarzania danych osobowych (zwana dalej „Polityką”) chcielibyśmy poinformować Cię o tym, jakie dane osobowe gromadzimy na Twoj temat i w jaki sposób je wykorzystujemy.

 

1. Dane osobowe i ich przetwarzanie

1.1. Kategorie danych osobowych

 

Zbieramy różne dane w zależności od tego, z których naszych usług korzystasz.

 

Jeśli dokonujesz u nas zakupów, gromadzimy następujące dane:

 

 • Imię i dane kontaktowe. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres rozliczeniowy, numer telefonu, dane bankowe.
 • Dane generowane przez czas trwania umowy – zakupione produkty, segment kliencki, wielkość świadczonych usług

 

Jeśli otrzymujesz od nas wiadomości marketingowe, gromadzimy następujące dane:

 

 • Imię oraz dane kontaktowe – adres e-mail i imię.

 

Przetwarzamy również następujące dane osobowe:

 

 • Dane pochodzące z komunikacji pomiędzy Dovido s.r.o. a klientem.
 • Zapisy zachowań na stronach internetowych zarządzanych przez Dovido s.r.o.

 

1.2. Cele przetwarzania danych osobowych:

 

 • Świadczenie usług i ich doskonalenie. W celu świadczenia oferowanych przez nas usług oraz ich ulepszania, przetwarzamy Twoje dane osobowe. W szczególności obejmuje to:

 

Przetwarzanie zamówień na towary lub usługi zamówionych za pośrednictwem naszej strony internetowej, poczty elektronicznej lub linii obsługi klienta. Podstawą prawną jest tutaj konieczność realizacji umowy kupna sprzedaży oraz, w przypadku wybranych danych, wypełnienia zobowiązań prawnych (np. Dokumenty księgowe).

 

Obsługa klienta. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie tego, co jest niezbędne do realizacji tych umów, aby zapewnić obsługę klienta i rozwiązać wszelkie problemy związane z realizacją tych umów.

 

Komunikacja. Zebrane dane wykorzystujemy w celu komunikacji z Tobą i i jej odpowiedniego dostosowania. Na przykład możemy skontaktować się z Tobą telefonicznie lub pocztą elektroniczną, aby przypomnieć Ci, że masz pozycje w swoim koszyku online, aby pomóc Ci w realizacji zamówienia, aby poinformować Cię o aktualnym statusie Twojej prośby, zamówienia lub reklamacji lub aby uzyskać od Ciebie dalsze informacje.

 

Poprawa jakości usług. Korzystamy z danych w celu ciągłego ulepszania naszych usług i systemów, w tym dodawania nowych funkcji, przy jednoczesnym podejmowaniu świadomych decyzji z wykorzystaniem zbiorczych analiz i analityki biznesowej, a wszystko to w oparciu o nasz uzasadniony interes wynikający ze swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz potrzeby ulepszania świadczonych przez nas usług w celu skutecznej konkurencji gospodarczej. Aby zapewnić odpowiednią ochronę Twoich praw i interesów, wykorzystujemy dane osobowe w formie zanonimizowanej w celu ich ulepszenia.

 

 • Ochrona, bezpieczeństwo i rozwiązywanie sporów. Możemy również przetwarzać dane ze względu na uzasadniony interes, którym jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa naszych systemów i naszych klientów, wykrywanie i zapobieganie oszustwom, rozstrzyganie sporów i egzekwowanie naszych umów na podstawie uzasadnionego interesu.

 

 • Oferty marketingowe.

 

Newsletter na e-mail (informacje handlowe)

 

Przesyłamy Ci informacje handlowe dotyczące podobnych produktów, które kupiłeś.

Użytkownik może zawsze zrezygnować z otrzymywania takich informacji handlowych, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w każdej wiadomości e-mail. W celu rezygnacji z subskrypcji można również skontaktować się bezpośrednio z naszym działem obsługi klienta lub pracownikiem ds. ochrony danych.

Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania informacji handlowych, nie będziemy już wykorzystywać Twoich kontaktów elektronicznych do tych celów. Zaczniemy ich ponownie używać, jeśli się zarejestrujesz lub wyraźnie o nie poprosisz.

 

Oferty marketingowe, które otrzymujesz, mogą być wybierane na podstawie innych informacji, które zebraliśmy o Tobie w czasie, takich jak dane kontaktowe, informacje demograficzne, ulubione oraz dane dotyczące korzystania z naszych produktów i witryn internetowych (pliki cookie, adres IP, dane dostarczone przez Twoją przeglądarkę, dane dotyczące kliknięć, przeglądane wiadomości handlowe, odwiedzane produkty). Nie prowadzimy w pełni zautomatyzowanego przetwarzania danych, które miałoby dla Ciebie skutki prawne.

 

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

 

 • Przetwarzanie cookies z witryn internetowych prowadzonych przez Dovido s.r.o.

 

Jeśli w Twoej przeglądarce internetowej włączona jest obsługa plików cookie, przetwarzamy zapisy zachowań z plików cookie umieszczonych na stronie internetowej prowadzonej przez Dovido s.r.o. w celu zapewnienia lepszego funkcjonowania strony internetowej Dovido s.r.o. oraz dla celów reklamy internetowej Dovido s.r.o.

 

Więcej informacji można znaleźć w oddzielnej części niniejszego dokumentu.

 

1.3. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

 

Twoje dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób przekazywane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne w kontekście realizacji zlecenia zakupu, na podstawie uzasadnionego interesu lub jeśli udzielisz na to wcześniej zgody.

 

 1. a) spółkom powiązanym i podmiotom przetwarzającym dane na podstawie realizacji umowy kupna sprzedaży w celu realizacji wewnętrznych procesów i procedur
 2. b) podmiotom wydającym karty kredytowe, podmiotom świadczącym usługi płatnicze w zakresie obsługi płatności oraz bankom na podstawie złożonego przez Ciebie zamówienia, realizacji umowy kupna sprzedaży
 3. c) przez przewoźnika w celu dostarczenia zamówionych przez Ciebie produktów lub usług oraz rozpatrzenia reklamacji, w tym odstąpienia od umowy
 4. d) naszym partnerom, w programach lojalnościowych, w których uczestniczysz
 5. e) innym usługodawcom, stronom trzecim zaangażowanym w przetwarzanie danych;
 6. f) stronom trzecim, takim jak sąd, w celu wyegzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem;
 7. g) organom publicznym (np. policji)
 8. h) stronom trzecim przeprowadzające ankiety wśród klientów

 

Jeżeli osoby trzecie wykorzystują dane w ramach swoich uzasadnionych interesów, administrator nie ponosi odpowiedzialności za to przetwarzanie. Takie przetwarzanie danych jest regulowane przez politykę przetwarzania danych stosowaną przez dane firmy i osoby.

 

 1. Konto klienta i zakup bez rejestracji

 

 1. a) W ramach konta klienta masz bezpośredni dostęp do swoich danych, w tym do ich edycji, a tym samym możesz przeglądać swoje dane dotyczące zrealizowanych i niezrealizowanych zamówień. Możesz również zarządzać swoimi danymi osobowymi poprzez swoje konto klienta.
 2. c) Jeśli nie chcesz zakładać konta klienta w celu dokonywania zakupów, możesz dokonywać zakupów w naszym sklepie internetowym również bez rejestracji, tzn. jako osoba nie będąca członkiem.

 

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych i okres ich przechowywania

 

3.1. Zabezpieczenie danych osobowych

 

 1. a) Twoje dane osobowe są nam przekazywane w formie zaszyfrowanej. Używamy systemu szyfrowania SSL (secure socket layer). Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą i zniszczeniem Twoich danych oraz przed dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem ich przez osoby nieupoważnione.
 2. b) Wymagamy od naszych podmiotów przetwarzających, aby wykazały, że ich systemy są zgodne z RODO.
 3. c) Dostęp do konta klienta możliwy jest wyłącznie po podaniu osobistego hasła. W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, aby nie ujawniać danych dostępowych osobom trzecim i zawsze zamykać okno przeglądarki internetowej po zakończeniu aktywności na koncie klienta, zwłaszcza jeśli korzystasz z komputera razem z innymi użytkownikami. Dovido s.r.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie użytych haseł, chyba że Dovido s.r.o. bezpośrednio spowodowało taką sytuację

.

3.2. Okres przetwarzania

 

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe

 

 • Przez okres niezbędny do zapewnienia wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy kupna sprzedaży, tj. przez okres zamówienia i gwarancji
 • 1 rok po zakończeniu okresu gwarancji w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów
 • Przez okres, w którym spółka Dovido Sp. z o.o. jako administrator danych jest zobowiązana do ich przechowywania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty księgowe, jak np. faktury wystawione przez Dovido s.r.o., są archiwizowane zgodnie z prawem przez 10 lat od ich wystawienia.
 • Zgoda na oferty marketingowe jest ważna przez 4 lata lub do odwołania.
 • Komunikacja 2 lata
 • Konkursy 1 rok

W innych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub jest określony przez przepisy o ochronie danych.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą
 2. a) Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz w każdej chwili zażądać bezpłatnej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.
 3. b) Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem ochrony Twoich danych osobowych oraz ustawowych warunków ochrony danych, możesz zażądać wyjaśnień, zażądać od nas usunięcia powstałej sytuacji, w szczególności możesz zażądać od nas poprawienia, uzupełnienia, zniszczenia lub zablokowania Twoich danych osobowych.
 4. c) W każdej chwili masz również prawo zwrócić się z żądaniem do inspektora ochrony danych osobowych lub urzędu ochrony danych osobowych.
 5. d) Swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz zawsze odwołać. Jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane; nie dotyczy to jednak danych osobowych, których Dovido s.r.o. potrzebuje do wypełnienia swoich zobowiązań prawnych (np. do realizacji już złożonego zamówienia) lub do ochrony swoich uzasadnionych interesów. Dane osobowe zostaną zniszczone również wtedy, gdy nie będą już potrzebne do realizacji określonego celu lub gdy przechowywanie danych osobowych będzie niedopuszczalne z innych powodów określonych przez prawo.

 

 1. Strona internetowa

 

5.1. Pliki cookies

 

Nasza strona internetowa używa tzw. cookies, aby nasza oferta była dla Ciebie odpowiednia, interesująca i przyjazna w użytkowaniu. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu i wykorzystywane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć tutaj. Używamy plików cookies, aby:

 

 • Zapewnić funkcjonalność koszyka, który ma działać prawidłowo, tak abyś mógł jak najłatwiej zrealizować swoje zamówienie
 • Zapamiętywanie danych logowania, aby nie trzeba było ich ponownie wpisywać
 • Spersonalizowanie naszej strony do wymagań użytkownika poprzez śledzenie ruchu na stronie, poruszania się po niej oraz funkcji, z których korzysta.
 • Dowiedzieć się o oglądalności reklam, aby nie pokazywać Ci reklam produktów, którymi nie jesteś zainteresowany

 

Niektóre pliki cookies mogą gromadzić informacje, które są następnie wykorzystywane przez osoby trzecie i które, na przykład, bezpośrednio wspierają nasze działania reklamowe (tzw. „pliki cookies osób trzecich”). Na przykład informacje o produktach zakupionych na naszej stronie mogą być wyświetlane przez agencję reklamową w ramach wyświetlania i dostosowywania internetowych banerów reklamowych na stronach internetowych, które oglądasz. Nie można jednak zidentyfikować użytkownika na podstawie tych informacji.

 

5.2. 5.2.


Wykorzystanie plików cookies

 

Pliki cookies wykorzystywane na naszej stronie można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Krótkoterminowe, tzw. „Session cookie” są usuwane, gdy tylko przestajesz odwiedzać naszą stronę. Długoterminowe, tzw. „Persistent cookies”, pozostają zapisane na Twoim urządzeniu znacznie dłużej lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie (czas pozostawania plików cookies na Twoim urządzeniu zależy od ustawień samego pliku cookies oraz ustawień Twojej przeglądarki).

 

Pliki cookies można również podzielić ze względu na ich funkcjonalność na:

 

 • Analityczne, które pomagają nam poprawić doświadczenia użytkowników naszej strony internetowej poprzez zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają.
 • Konwersyjne, które pozwalają nam analizować efektywność poszczególnych kanałów sprzedaży
 • Monitorujące, które w połączeniu z konwersją pomagają nam analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
 • Remarketingowe, których używamy do personalizowania treści reklam i właściwego ich kierowania

Główne, które są istotne dla podstawowej funkcjonalności strony

 

5.3. Brak zgody na pliki cookies

 

Ustawienie korzystania z plików cookies jest częścią Twojej przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookies. Użytkownik może odrzucić pliki cookies za pomocą przeglądarki internetowej lub ograniczyć je do wybranych przez siebie typów.

 

Aby uzyskać informacje na temat przeglądarek i sposobu ustawiania preferencji dotyczących plików cookies, należy odwiedzić następujące strony internetowe lub dokumentację innych przeglądarek internetowych

 

 

Skuteczne narzędzie do zarządzania plikami cookies jest również dostępne pod adresem http://www.youronlinechoices.com/pl/.

 

5.4. Odniesienia

 

Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych, które są praktyczne i zawierają informacje. Należy pamiętać, że strony te mogą być własnością innych firm i organizacji oraz mogą być przez nie obsługiwane, a także mogą mieć inną politykę bezpieczeństwa i prywatności. Nasza firma nie ma żadnej kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, materiały, produkty lub usługi znajdujące się na tej stronie lub dostępne za jej pośrednictwem.

 

 1. Skontaktuj się z nami

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wniosków dotyczących niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z nami pod adresem lub linią obsługi klienta wymienioną w stopce niniejszej Polityki lub pocztą elektroniczną na adres info@dovido.pl.

 

Kontakt: Dovido s.r.o

 

Štiavnička 561

 

97681 Podbrezová, Republika Słowacka

 

Serwis klienta: info@dovido.pl  (po Angielsku)

 

 

 1. Ważność dokumentu:

 

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 15.01.2020 r.


Transport gratis powyżej 320.00 zł
Produkty w magazynie wysyłamy niezwłocznie
Największy asortyment tapet i dekoracji
Wyprodukowano w EU najwyższa jakość druku