Zniżki do -30% • DIZAJN NA CO DZIEŃ • ⭐ (4,9/5) 2500+ Recenzji

Warunki biznesowe

Ogólne warunki handlowe sklepu internetowego

 

Zawartość

Paragraf I.       Postanowienia ogólne
Paragraf II.      Definicje
Paragraf III.     Rejestracja
Paragraf IV.     Produkt i cena produktu
Paragraf V.      Warunki płatności i promocje

Paragraf VI.     Warunki umowy sprzedaży- Zamówienie
Paragraf VII.    Gwarancja
Paragraf VIII.   Transport i warunki dostawy
Paragraf IX.     Odstąpienie od umowy (zwrot i wymiana towaru)
Paragraf X.      Ochrona danych osobistych
Paragraf XI.     Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów
Paragraf XII.    Postanowienia końcowe

 

Paragraf I.

Postanowienia ogólne:

 

Firma Dovido s.r.o., z siedzibą Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, Słowacja IČO: 52298434, DIČ: 2120973173, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy w Banská Bystrica, Słowacja Wydział: Sro, nr wpisu 36234/S jest administratorem sklepu internetowego www.dovido.pl oferującym produkty home decor takie, jak tapety, obrazy i inne produkty. Niniejsze Ogólne Warunki dodatkowo określają i precyzują prawa i obowiązki sprzedawcy, którym jest firma Dovido s.r.o., i kupującym (zwanym dalej „klient“ - osoba fizyczna lub prawna lub „konsument”) podczas sprzedaży towaru przez internet. Wszystkie takie stosunki umowne podlegają ogólnie obowiązującym przepisom Republiki Słowackiej, zawartej umowie kupna oraz niniejszym Ogólnym Warunkom, które mają zastosowanie do klientów i odwiedzających witrynę sklepu. Niniejsze Ogólne Warunki mogą być modyfikowane i zmieniane przez Sprzedawcę w dowolnym momencie. 

Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem naszej strony internetowej, klient musi mieć ukończone 18 lat. Dovido zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub zmiany zamówienia klienta (np. w przypadku podania przez klienta niepoprawnych danych osobowych i/lub zarejestrowania niespłaconego długu).

Dovido nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wyprzedania produktów, nie odpowiada za błędy graficzne lub błędy typograficzne na naszej stronie internetowej, m.in. błędy w opisie produktu lub specyfikacji technicznej, nieprawidłowe ceny i korekty cen (np. zmiana ceny przez dostawcę, zmiana waluty) lub nieprawidłowe informacje o tym, czy produkt jest na magazynie. Dovido zastrzega sobie prawo do poprawiania tych błędów oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie. Jeżeli zamówiony przez klienta produkt ma błędną cenę, Dovido w sposób naturalny powiadomi o tym klienta i nie będzie kontynuować procesu zamówienia w oczekiwaniu na zgodę klienta na zmianę ceny. Wszystkie obrazy na naszej stronie internetowej są traktowane wyłącznie jako ilustracje. Takie ilustracje nie gwarantują odtworzenia dokładnego wyglądu, funkcji lub pochodzenia produktu. Dovido nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje dostarczone przez osoby trzecie na naszej stronie internetowej.

Witryna i cała jej zawartość stanowią własność Dovido lub jej licencjodawców. Informacje są chronione prawami własności intelektualnej i prawami marketingowymi. Oznacza to, że znaki towarowe, nazwy firm, nazwy produktów, obrazy i grafika, projekt, układ strony oraz informacje o produktach, usługach i innych treściach nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Dovido.

 

Paragraf II.

Definicje:

 

Firma Dovido s.r.o., z siedzibą Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, IČO: 52298434, DIČ: 2120973173, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy w Banská Bystrica, Wydział: Sro, nr wpisu 36234/S jest administratorem, sprzedającym i dostawcą sklepu internetowego www.dovido.pl

Kupującym: jest każdy odwiedzający sklep internetowy, który złożył zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego.

Konsument: oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z ustawą  102/2014

Przedsiębiorca: to osoba, która spełnia definicję zawartą w § 2 ust. 2 ustawy nr 513/1991 , Kodeksu handlowego.

Witryna: oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem dovido.pl

Towar albo usługa oznacza towar lub usługę, który jest oferowany na sprzedaż na stronie internetowej

Umowa: oznacza umowę na sprzedaż produktów zawartą na odległość między Klientem i Dovido s.r.o.

 

Paragraf III.

Rejestracja:

 

 1. Rejestracja nie jest obowiązkowa, jest i zawsze będzie bezpłatna.
 2. Możesz zdobywać i zbierać punkty, które wykorzystasz przy kolejnych zakupach.
 3. Jeśli zdecydujesz się na rejestrację, będziesz mógł monitorować stan swojego zamówienia, a przy kolejnej wizycie nie zostaniesz poproszony o ponowne podanie danych osobowych, co przyspieszy i uprości proces składania zamówienia.
 4. Jako pierwszy dowiesz się o rabatach, promocjach i wyprzedażach.
 5. Rejestrując się jako użytkownik strony internetowej, gwarantujesz, że: 
  -    Dane osobowe, które podajesz jako użytkownik podczas rejestracji są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne pod każdym względem, jeśli je zmienisz, natychmiast dokonasz ich edycji w swoim profilu. 
    -    Ponadto gwarantujesz, że nie będziesz podszywać się pod żadną inną osobę lub podmiot podczas rejestracji i że nie będziesz używać fałszywego nazwiska, danych kontaktowych ani innych oznaczeń, których nie masz prawa używać w celu rejestracji. 

 

Paragraf IV

Towar i jego cena:

 

1. Opis towaru:

opis głównych cech towaru można znaleźć na poszczególnych stronach produktów, które znajdują się na naszej stronie internetowej.

Dokładamy wszelkich starań, aby opis i specyfikacja towaru była jak najdokładniejsza. Z wyjątkiem odwzorowania kolorów, dla którego w rzeczywistości może wystąpić niewielkie odchylenie ze względu na zastosowanie technik obrazowania i jego ustawień.

2. Oferta towaru:

oznacza wybrane towary oferowane za pośrednictwem katalogu znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego, o czym Sprzedawca zawiadamia Klienta przed zawarciem umowy sprzedaży lub. przed wysłaniem zamówienia w sposób jasny i zrozumiały główne cechy towaru lub charakter usługi oraz inne fakty wymagane przepisami prawa w zakresie odpowiednim do użytego środka komunikacji.

3. Cena towaru:

Ceny towarów publikowane są na stronie internetowej w złotych, zawierają podatek VAT, ale nie zawierają kosztów dostawy ani opłaty za pobraniem.

 • Ceny i oferty specjalne mogą się różnić i mogą być dostępne tylko przez ograniczony czas.
 • Sprzedający jest związany ceną podaną na stronie sklepu internetowego w momencie zakupu.

 

Paragraf V.

Warunki płatności i promocje:

 

1. Za towary i usługi w naszym sklepie internetowym można zapłacić w następujący sposób:

Płatność za pobraniem: (płacisz bezpośrednio kurierowi przy odbiorze towaru - opłata 5 zł)

Płatność przelewem: bez dodatkowych opłat

VS: numer zamówienia

IBAN: 

Płatność kartą przez bramę płatniczą PayPal: bez dodatkowych opłat

2. Sprzedawca może udzielić następujących rabatów:

 • rabat za rejestrację w sklepie internetowym,
 • rabat na kolejny zakup,
 • rabat na podstawie jednorazowego kuponu rabatowego,
 • rabaty nie można łączyć ze sobą.

 

Paragraf VI.

Warunki umowy sprzedaży- Zamówienie:

 

1. Prawa i obowiązki umawiających się stron: za strony umowy uważa się sprzedającego i kupującego.

 • Sprzedawca zobowiązany jest: dostarczyć Klientowi towar w wymaganej jakości, ilości i po uzgodnionej cenie. Wraz z towarem lub usługą dodatkowo prześle klientowi wszystkie dokumenty związane z towarem, takie jak faktura za towar, formularz reklamacji, instrukcja obsługi w formie skodyfikowanej w języku państwowym.
 • Kupujący zobowiązany jest: przyjąć zamówiony towar, zapłacić sprzedającemu uzgodnione wynagrodzenie za towar, sprawdzić integralność opakowania ewentualnie i same towary przy ich przyjmowaniu. Wysyłając zamówienie wyraża zgodę na cenę zamawianych towarów i usług, niniejsze ogólne warunki oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych. Następnie kupujący otrzymuje automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia przez nasz sklep internetowy.

 

2. Zawarcie umowy kupna:

Umowa między Tobą a Dovido s.r.o. zostanie zawarta zgodnie z prawem słowackim.

3. Przeniesienie własności:

Własność przechodzi ze sprzedającego na kupującego z chwilą zapłaty pełnej ceny za przedmiot umowy kupna.

4. Zamówienie powstaje:

poprzez potwierdzenie procesu składania zamówienia w e-sklepie poprzez wybór towaru lub usługi przez kupującego, w tym pełne wypełnienie formularza zamówienia. Do prawidłowej realizacji zamówienia niezbędne jest uzupełnienie wymaganych danych w zamówieniu oraz wybór opcji transportu i płatności za zamawiane towary lub usługi.

 • Potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego tworzy umowę kupna, która może zostać zmieniona, anulowana lub uzupełniona tylko za obopólną zgodą kupującego i sprzedającego, chyba że prawo lub przepisy stanowią inaczej.
 • Jeżeli sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia lub jego części w terminie realizacji zamówienia przy maksymalnym nakładzie pracy, z przyczyn takich jak: że towar nie jest produkowany, nie jest dostępny u producenta lub w zewnętrznym magazynie dostawcy, producent dokonał tak istotnych zmian, dla których nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia lub z powodu siły wyższej, może anulować zamówienie informując kupującego. Sprzedający ma również prawo do anulowania zamówienia, jeśli kupujący podał w zamówieniu nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, których nie można zweryfikować, takie jak błędny adres e-mail lub kontakt telefoniczny. Jeżeli kupujący wpłacił zaliczkę, sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu zaliczki w terminie 14 dni.
 • Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (np. koszt połączenia internetowego lub koszt komunikacji telefonicznej) kupujący ponosi sam.

 

5. Archiwum umów:

umowy zawarte między Dovido s.r.o a jej klientami są przechowywane w archiwum elektronicznym, które jest dostępne dla zarejestrowanych klientów Dovido s.r.o. bezpośrednio z konta użytkownika. Umowa jest archiwizowana przez co najmniej pięć lat od daty realizacji, jednak nie dłużej niż okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.

Połączenie zamówień jest możliwe w przypadku, gdy jedno z nich nie jest już wysyłane.

 

Paragraf VII.

Gwarancj:

 

1. Wady towaru:

jeżeli dostarczony towar posiada oczywiste wady materiałowe lub produkcyjne, w tym uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu, należy niezwłocznie zgłosić te wady nam lub przewoźnikowi, który dostarcza towar. Niezłożenie skargi nie ma jednak wpływu na Twoje roszczenia prawne. W przypadku wystąpienia wad zakupionego towaru, które wystąpią w okresie rękojmi, możesz domagać się wykonania dodatkowego, a przy spełnieniu warunków prawnych - roszczenia o obniżkę ceny lub odstąpienie od umowy.

 

2. Okres gwarancji:

(a)  Okres gwarancji na towar wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się w dniu dostarczenia towaru do klienta. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, niedostateczną konserwacją lub celowym uszkodzeniem

(b) Wszelkie roszczenia z tytułu wad należy zgłaszać bez zbędnej zwłoki. Odpowiedzialność za wady można dochodzić w sądzie tylko wtedy, gdy w ciągu 24 miesięcy od otrzymania towaru zgłosili Państwo wady.

 

3. Nasza odpowiedzialność:

(a)  Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie specjalnych instrukcji pielęgnacji umieszczonych na Towarach lub na opakowaniu Towarów.

(b) Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, nadzwyczajne, przypadkowe, karne lub jakiekolwiek inne szkody lub utracone zyski, uszkodzone dane lub inne wartości niematerialne w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Zastrzeżenie to dotyczy również przypadków, w których zostaliśmy poinformowani, wiedzieliśmy lub powinniśmy byli wiedzieć, że takie szkody mogły wystąpić. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności, której nie można ograniczyć ani wyłączyć na mocy obowiązującego prawa. We wszystkich przypadkach oraz w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nasza całkowita odpowiedzialność za szkody i straty powstałe w związku z Umową jest ściśle ograniczona do kwoty ceny zakupu zapłaconej za zakupiony Towar.

 

4. Siła wyższa:

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wypełnieniu naszych zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą („Zdarzenia siły wyższej”). Siła wyższa obejmuje wszelkie działania, zdarzenia, zaniechania, lub wypadki pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą i obejmuje w szczególności (bez ograniczeń) następujące elementy:

a.) strajki, prace budowlane lub inne ograniczenia przemysłowe;

b.)  niepokoje społeczne, powstanie, inwazja, atak terrorystyczny lub groźba ataku terrorystycznego, wojna (wypowiedziana lub nie), groźba wojny lub przygotowania do wojny;

c.)  pożar, wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, osuwisko, epidemia lub inna klęska żywiołowa

d.)niemożność korzystania z kolei, żeglugi, samolotów, transportu drogowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego;

e.) niemożność korzystania z kolei, żeglugi, samolotów, transportu drogowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego;

f.)  ustawy, dekrety, rozporządzenia lub ograniczenia jakiegokolwiek rządu.

g.)  Wykonywanie naszych zobowiązań wynikających z dowolnej Umowy będzie uważane za zawieszone w okresie działania siły wyższej, a okres wykonania naszych zobowiązań zostanie przedłużony w czasie trwania zdarzenia siły wyższej. Dołożymy uzasadnionych starań, aby zakończyć Zdarzenie Siły Wyższej lub znaleźć rozwiązanie, które umożliwi wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy pomimo Zdarzenia Siły Wyższej. 

 

Paragraf VIII.

Transport i warunki dostawy:

 

Wszystkie paczki wysyłamy do wybranej przez Ciebie firmy przewozowej O wysyłce towaru zostaniesz poinformowany e-mailem. Jako adres dostawy należy jednak podać adres, pod którym będziecie Państwo dostępni w ciągu dnia w godzinach 8.00-18.00. Jeśli to miejsce jest Twoim miejscem pracy, oprócz swojego imienia i nazwiska konieczne jest podanie nazwy firmy.

 

2. Opłaty za transport, opłata za zapakowanie:

przy wpłacie z góry na konto bankowe lub przez bramki płatnicze kwota opłaty pocztowej i opakowania w przypadku transportu wynosi:

-  SPS kurier 2,9 €

-  paczkomat 2 €

-  W obu przypadkach w przypadku płatności za pobraniem obowiązuje dopłata 0,6 €.

-  DARMOWA DOSTAWA dotyczy wszystkich zamówień ponad kwotę 89 €

 

 • Sprzedający może również uzgodnić z kupującym inny niż standardowy (powyżej) tryb wysyłki towarów lub usług oraz ceny tych usług.
 • Sprzedający może wysłać towary, które są od razu dostępne dla kupującego i dodatkowo dostarczyć resztę zamówienia w ustawowym terminie, ale pod warunkiem, że kupujący nie zostanie obciążony żadną dodatkową opłatą pocztową, inną niż uwzględniona w zamówieniu.
 • Jeśli towar jest na magazynie, wysyłamy go najszybciej jak to możliwe. Wraz z towarem do klienta przesyłana jest faktura (dokument podatkowy), instrukcje oraz inne dokumenty dotyczące towaru lub usługi od producenta
 • Za miejsce wykonania/dostawy uważa się miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu

 

3. Pakowanie:

O ile nie uzgodniono inaczej, Towar pakowany jest przez Dovido s.r.o. zgodnie ze zwyczajowymi konwencjami lub w przypadku ich braku, przedmiotowe Towary są pakowane w sposób zapewniający ich ochronę i zachowanie ich jakości podczas transportu.

 

4. Oświadczenia:

Dovido s.r.o. oświadcza klientowi, że w momencie przekazania towaru do firmy transportowej:

 • Towar posiada uzgodnione przez strony właściwości lub (w przypadku braku porozumienia) właściwości opisane w Serwisie lub właściwości opisane przez producenta Towaru lub właściwości oczekiwane przez konsumenta w związku z charakterem Towaru i związaną z nim kampanią reklamową.
 • Towar może być używany w sposób określony przez Dovido s.r.o lub w sposób podobny do Towaru normalnie używanego.
 • Towary dostarczane są w odpowiedniej ilości, rozmiarze lub wadze.
 • Towary są zgodne z wymogami prawnymi.
 • Dovido s.r.o. przekazuje zakupiony przez klienta Towar w uzgodnionej ilości, jakości i wzornictwie.

 

Uwaga:

Zalecamy otwarcie przesyłki natychmiast po otrzymaniu i sprawdzeniu, czy towar nie jest uszkodzony, nawet jeśli opakowanie towaru nie jest uszkodzone. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia w momencie dostawy, odmów jej przyjęcia! Jeśli ta nieprzyjemna sytuacja wystąpi, poinformuj nas natychmiast (ale nie później niż następnego dnia roboczego) o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@dovido.pl. Sytuacja zostanie rozwiązana tak szybko, jak to możliwe.

 

Paragraf IX.

Odstąpienie od umowy (zwrot i wymiana towaru):

 

 • Zgodnie z ustawą nr 102/2014 Dz.U. jako klient masz 14 dni od daty dostarczenia Towaru na zmianę zdania i podjęcie decyzji o jego zwrocie. Jeżeli przedmiotem umowy kupna jest dostawa towaru, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy przed dostawą towaru. Każdy Towar może zostać zwrócony na warunkach określonych w niniejszym punkcie Ogólnych Warunków, z wyjątkiem Towarów tego rodzaju, co do których ustawa §7 ust. 6 litera a) do l) nr 102/2014. Z.z wyklucza jego zwrot. To są:
 • Towary spersonalizowane lub towary na zamówienie
 • Towary łatwo psujące się.
 • Towary, które zostały zapieczętowane ze względów bezpieczeństwa lub higieny, jeśli je otworzyłeś.
 • Towary, które zostały nierozłącznie zmieszane po dostawie.

 

1. Termin odstąpienia od umowy:

jest określony w postanowieniu ust. 9.1 i zaczyna biec w dniu dostawy Towaru, a mianowicie:

od dnia przejęcia Towaru,

od dnia przejęcia ostatniej części Towaru (w przypadku umowy dotyczącej kilku rodzajów Towaru lub dostawy kilku części Towaru).

 

2. Jak odstąpić od umowy:

Od umowy można odstąpić przede wszystkim za pomocą formularza przeznaczonego do zwrotu Towaru: Odstąpienie od umowy kupna, w którym konieczne jest uzupełnienie danych minimalnych oznaczonych „*” – gwiazdką.

 • Możesz również odstąpić od umowy poprzez:
 • przesłanie e-mailu na adres: info@dovido.pl,
 • pocztą na adres: Dovido s.r.o.,Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, Słowacja
 • Towar musi zostać zwrócony w takim samym stanie, w jakim został do Ciebie dostarczony, nieuszkodzony, czysty, najlepiej w oryginalnym opakowaniu z oryginalnymi etykietami, które służą do identyfikacji towaru. Towar musi zostać zwrócony w całości, tj. wraz ze wszystkimi akcesoriami, kompletną dokumentacją i upominkami (jeśli są w zestawie),
 • Zalecamy kupującym sporządzenie kopii faktury na własny użytek i wysłanie towaru listem poleconym oraz przesyłką ubezpieczoną.
 • Nie wysyłaj do nas towaru za pobraniem, taki towar nie zostanie przyjęty.
 • Konsument ponosi wszelkie zmniejszenie wartości towaru spowodowane jego użytkowaniem w stopniu wykraczającym poza konieczny do stwierdzenia funkcjonalności i właściwości towaru.
 • Operator sklepu internetowego zwróci płatność za towar/usługę, w tym koszty przesyłki, które były częścią zamówienia, zgodnie z art. §9 ust. 3) ustawy nr. 102/2014 Dz. a także udokumentowanych kosztów poniesionych w celu zamówienia nowego towaru w terminie 14 dni od dnia doręczenia odstąpienia od umowy, ale nie musi zwracać pieniędzy przed dostarczeniem towaru lub gdy konsument nie udowodni podania przesyłki, nie ma to jednak zastosowanie, jeśli sprzedawca zaproponował sam odbiór towaru. KOSZTY ZWROTU TOWARÓW DO SKLEPU INTERNETOWEGO PONOSI KONSUMENT I NIE BĘDĄ ZWRACANE.

 

3. Zwrot pieniędzy:

Firma Dovido s.r.o. Zwróci Ci pieniądze w ciągu 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wcześniej, jeżeli Dovido s.r.o. otrzyma towar, za który przewidziany jest zwrot pieniędzy lub jeśli możesz udowodnić, że Towar został już do nas odesłany.

 

4. Odszkodowanie za nieprzyjęcie towaru:

Sprzedającemu przysługuje prawo do odszkodowania (zgodnie z postanowieniami § 420 i nast. Kodeksu Cywilnego), jeżeli kupujący zamówił towar, którego nie odwołał lub nie odstąpił od umowy i jednocześnie nie przejął towaru od przewoźnika lub na żądanie sprzedawcy w przypadku wyboru odbioru osobistego nie przejął towaru w wyznaczonym terminie . W ten sposób kupujący naruszył obowiązek określony w art. X pkt 2 lit. a, zgodnie z którym kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru.

 

Paragraf X.

Ochrona danych osobistych:

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą nr. 18/2018 Dz. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych kupującego podmiotowi trzeciemu, za wyjątkiem wybranej firmy transportowej, która zapewnia dostawę towaru lub usługi, lub organom państwowym w przypadku kontroli, lub pośrednikowi na podstawie umowy wzajemnej zawartej na podstawie ustawy nr 18/2018 Z.z. info@dovido.pl
 3. Administrator jest zobowiązany do zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Ponadto wszyscy pracownicy Administratora zobowiązani są do zachowania poufności w odniesieniu do danych osobowych.
 4. Osobie zainteresowanej przysługują prawa określone w art. § 19 i nast. Ustawa nr 18/2018 Z.z. w sprawie ochrony danych osobowych z późniejszymi zmianami, a mianowicie:
 5. prawo do informacji, które spełniają niniejsze treści i warunki handlowe,
 6. prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą - § 21 Ustawy polega na Twoim prawie do żądania, w jaki sposób i w jakich       celach Twoje dane są przetwarzane, a żądanie to możesz skierować na adres: info@dovido.pl,
 7. prawo do sprostowania danych osobowych - § 22 Ustawy pozwala na sprostowanie danych osobowych, jeśli są nieaktualne,
 8. prawo do usunięcia danych osobowych – § 23 ustawy, z którego skorzystasz, jeśli nie będziesz zainteresowany dalszym przetwarzaniem danych osobowych przez administratora,
 9. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – skorzystasz z § 24 Ustawy, jeżeli uznasz, że dane osobowe były przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa,
 10. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - § 27 Ustawy,
 11. prawo do przenoszenia danych osobowych,
 12. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzanymi danymi
 13. Administrator pozyskuje od kupującego następujące dane osobowe: tytuł, imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres rozliczeniowy, numer telefonu, adres e-mail, które są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Te dane osobowe są przechowywane przez 10 lat w celach archiwizacyjnych. W ramach realizacji zamówienia dane osobowe są przetwarzane w celu wystawienia faktury, wystawienia listów magazynowych (dostawowych), zapewnienia transportu oraz prowadzenia księgowości.
 14. Ta witryna rejestruje Twój adres IP, informacje o czasie, ile czasu spędzasz na przeglądaniu tych witryn oraz informacje o tym, z jakich witryn do nas przychodzisz. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i służą również do mierzenia ruchu na stronie oraz dostosowywania wyświetlania strony, a dzięki tym plikom możemy zaoferować Ci lepsze treści. W związku z tym pliki te traktujemy jako nasz prawnie uzasadniony interes. Niektóre pliki cookies to pliki podmiotów trzecich, np. Youtube, Google i tym podobne.
 15. Jeżeli kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w e-sklepie dla celów e-mail marketingu, wyraził zgodę na przesyłanie wiadomości e-mail na kontaktowy adres e-mail.
 16. Dane osobowe na potrzeby e-mail marketingu w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail udostępniane są przez okres 5 lat. Te dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 17. Kupujący może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę wysyłając Rezygnację z przetwarzaniem danych osobowych, które niezwłocznie usuwamy. Możesz również się wylogować, odznaczając pole w koncie użytkownika (jeśli kupujący zażądał utworzenia konta użytkownika). Nie będziemy już wykorzystywać podanych przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych.

 

Paragraf XI.

Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów:

 

1. Obowiązujące prawo:

Niniejsze Ogólne Warunki i Umowa są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Republiki Słowackiej, w odniesieniu do ochrony konsumenta zapewnianej przez ustawodawstwo zagraniczne.

 

2. Rozstrzyganie sporów:

 • Wszelkie reklamacje możesz składać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub kierować je do odpowiednich organów państwowych.
 • Zgodność z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony praw konsumentów jest kontrolowana przez Słowacką Inspekcję Handlową.

 

Centralny Inspektorat Słowackiej Inspekcji Handlowej

Departament Stosunków Międzynarodowych i Alternatywnego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

Inspektorat SOI dla Kraj Bańskobystrzycki
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1, Słowacja
Dział Nadzoru

Email: bb@soi.sk

https://www.soi.sk/

Uprzejmie prosimy o kontakt z nami w Dovido za pomocą następującego e-maila przed skontaktowaniem się z odpowiednimi władzami: info@dovido.pl

 

3. Alternatywne rozwiązywanie sporów:

Niniejsze Ogólne Warunki i Umowa są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Republiki Słowackiej, w odniesieniu do ochrony konsumenta zapewnianej przez ustawodawstw

 

4. Spory i organ nadzoru:

 • Wszelkie spory między nami a konsumentem z dowolnego kraju Unii Europejskiej wynikające z Umowy, których nie byliśmy w stanie wspólnie rozwiązać, mogą być rozstrzygane pozasądowo za pośrednictwem organu odpowiedzialnego za alternatywne rozstrzyganie sporów lub poprzez alternatywne rozstrzyganie sporów online .
 • Właściwym organem do alternatywnych metod rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami a konsumentami jest Słowacki Centralny Inspektorat Inspekcji Handlowej      

           

Inspektorat SOI dla Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00, Banská Bystrica 1, Słowacja
Dział Nadzoru

Email: bb@soi.sk

Web: (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1), Lista pozasądowych organów działających na terenie Unii Europejskiej jest dostępna na tej stronie:

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.html

Jako konsument z kraju należącego do Unii Europejskiej możesz skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów zarządzanej przez Komisję Europejską na tej stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

5. Jurysdykcja:

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo dotyczące kolizji praw, sądy Republiki Słowackiej mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z lub w związku z Umową lub jej przedmiotem lub zawarciem Umowy ( w tym spory lub roszczenia pozaumowne).

 

Paragraf XII.

Postanowienia końcowe:

 

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia niniejszych ogólnych warunków handlowych oraz warunków reklamacji bez uprzedniego powiadomienia kupującego. W przypadku zmiany ogólnych warunków lub warunków reklamacji, cały proces zakupu regulują te ogólne warunki, które obowiązywały w momencie wysłania zamówienia do kupującego i są one dostępne na stronie internetowej sprzedającego.
 • Warunki reklamacji stanowią integralną część niniejszych ogólnych warunków handlowych.
 • Przesyłając zamówienie kupujący wyraża świadomą zgodę na treść niniejszych ogólnych warunków handlowych oraz warunków reklamacji.
 • Niniejsze ogólne warunki handlowe oraz warunki reklamacji zostały opracowane w ramach projektu certyfikacyjnego e-sklepu nakupujbezpecne.sk i są dostępne w siedzibie firmy do wglądu kupującym oraz są publikowane na stronie internetowej naszego e-sklepu: www.dovido.pl
 • Pozostałe stosunki nieuregulowane w niniejszych ogólnych warunkach oraz w ich nieodłącznych częściach (aneksach) regulują odpowiednie przepisy, w szczególności ustawa nr 40/1964 Dz.U. 250/2007 Dz.U., ustawa nr 102/2014 Dz.U., ustawa nr 122/2013 Dz.U. 22/2004 Dz. oraz ustawa nr 513/1991 Dz.

 

1. Zgodność z prawem:

strona internetowa może być wykorzystywana wyłącznie do celów zgodnych z prawem i w sposób zgodny z prawem. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących strony internetowej i wszystkich transakcji dokonywanych na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem.

 

2. Komunikacja pisemna:

obowiązujące prawo wymaga, aby niektóre wysyłane przez nas informacje lub wiadomości miały formę pisemną. Korzystając ze strony internetowej, akceptujesz, że komunikacja z nami będzie odbywać się głównie drogą elektroniczną. Skontaktujemy się z Tobą drogą e-mailową lub przekażemy informacje za pośrednictwem powiadomień na naszej Stronie Internetowej. Do celów umownych zgadzasz się na korzystanie z tych elektronicznych środków komunikacji i potwierdzasz, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inna komunikacja, którą dostarczamy Ci drogą elektroniczną, są zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi, aby takie zawiadomienie składać na piśmie. Niniejsza umowa nie wpływa na Twoje prawa ustawowe.

 

3. Prawa i obowiązki:

 • Umowa między nami jest wiążąca dla Ciebie i nas samych oraz naszych następców prawnych i pełnomocników.
 •  Nie możesz przenosić, cedować ani w inny sposób rozporządzać Umową ani żadnymi swoimi prawami lub obowiązkami z niej wynikającymi bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 • Możemy przenieść, scedować, zlecić podwykonawstwo lub w inny sposób zbyć. Umowę lub dowolne nasze prawa lub obowiązki wynikające z Umowy w dowolnym momencie w okresie obowiązywania Umowy.

 

4. Rozdzielność:

jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalną, wówczas niniejsze postanowienie zostanie uznane za odrębne od niniejszych Warunków i nie wpłynie na ważność i wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych Warunków.

 

5. Zrzeczenie się praw:

żadne zrzeczenie się przez nas nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakichkolwiek działań lub zrzeczenie się wynikającego z naruszenia któregokolwiek z postanowień.

 

Niniejsze Ogólne Warunki wraz z ich integralnymi częściami są ważne i wchodzą w życie z dniem 1 Styczeń 2022.

 

Warunki reklamacji sklepu internetowego (e-sklepu)

integralna część warunków ogólnych

 

 1. Reklamacji podlega tylko towar, który został zakupiony u sprzedawcy, który jest własnością kupującego.
 2. W przypadku, gdy prawo własności nie przeszło jeszcze ze sprzedającego na kupującego, sprzedający zgodnie z obowiązującym prawem rozpoczyna reklamację dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty zgodnie z § 151a Kodeks cywilny.
 1. Jeżeli kupującym jest konsument (osoba fizyczna, która nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu) na wszystkie oferowane towary udzielana jest 24-miesięczna gwarancja, chyba że zaznaczono inaczej, a procedura jest zgodna z ustawą o ochronie konsumentów oraz Kodeksu Cywilnego oraz niniejszych warunków reklamacji. W przypadku gdy kupującym nie jest konsument procedura jest zgodna z przepisami Kodeksu Handlowego a okres gwarancji wynosi 1 rok. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru towaru od firmy transportowej lub bezpośrednio od sprzedawcy, jeśli kupujący odbierze towar osobiście w dniu odbioru.

  1. Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu wady.
   1. wada powstała w wyniku mechanicznego uszkodzenia produktu z winy kupującego,
   2. niewłaściwego obchodzenia się z produktem w sposób inny niż podany w instrukcji obsługi,
   3. używania towaru w warunkach nie odpowiadających jego wilgotności, chemicznym i mechanicznym wpływom środowiska naturalnego towaru,
   4. zaniedbaniem pielęgnacji i konserwacji towaru,
   5. uszkodzeniem towaru przez nadmierne obciążenie,
   6. poprzez używanie towaru niezgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji, zasadami ogólnymi, normami technicznymi lub przepisami bezpieczeństwa lub innym naruszeniem warunków gwarancji.
  2. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy wad spowodowanych następującym użytkowaniem:
  3. Wady spowodowane klęskami żywiołowymi są również wyłączone z odpowiedzialności za wady.
  4. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy również bieżącego zużycia towaru (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem towaru. Dlatego krótsza żywotność produktu nie może być uważana za wadę i nie podlega reklamacji.
  5. Reklamowany towar należy wysłać na nasz adres podany poniżej, ale nie za pobraniem lub dostarczyć osobiście na adres kontaktowy. Towar musi być odpowiednio zapakowany, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu, dlatego zalecamy wysłanie towaru listem poleconym lub jako przesyłka ubezpieczona. Do towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu (faktury) oraz opis wady lub dołączyć wypełniony Formularz Reklamacyjny wraz z dowodem zakupu. (https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamacje należy kierować wyłącznie pisemnie (pocztą) lub osobiście (nie e-mailem).
  6. Sprzedający potwierdzi przyjęcie reklamacji i wystawi kupującemu potwierdzenie reklamacji towaru w odpowiedniej formie. Za dzień doręczenia reklamacji uważa się dzień jej doręczenia sprzedawcy. Jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe doręczenie potwierdzenia, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wraz z dowodem reklamacji. Potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłane w formie pisemnej
  7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie ustalić sposób rozpatrzenia reklamacji, w skomplikowanych przypadkach w terminie do 3 dni od daty złożenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna towaru nie później niż do 30 dni od daty złożenia reklamacji. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może być rozpatrzona później. Rozpatrzenie reklamacji nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po upływie 30 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna i otrzyma zwrot pełnej kwoty za towar lub ma prawo do wymiany towaru na nowy.
   1. w przypadku błędu, który można naprawić, kupujący ma prawo do jego bezpłatnego, prawidłowego i terminowego usunięcia. Sprzedawca decyduje o sposobie usunięcia wady. Kupujący może zamiast usunięcia wady (naprawy) żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, jeżeli sprzedający nie poniesie niewspółmiernych kosztów ze względu na cenę towaru lub wagę wady,
   2. w przypadku nieodwracalnego błędu, który uniemożliwia prawidłowe wykorzystanie towaru w danym celu, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub odstąpienia od umowy kupna (zwrot pieniędzy) lub rabatu od ceny.
   3. reklamację uważa się za załatwioną, jeżeli postępowanie reklamacyjne zakończy się dostarczeniem reklamowanego towaru, jego wymianą lub zwrotem ceny zakupu towaru, pisemnym wezwaniem do przejęcia świadczenia lub jego uzasadnionym odrzuceniem.
  8. Uprawnienia Kupującego przy składaniu reklamacji:
  9. Brak uszkodzeń towaru, ewentualnie nienaruszone opakowanie (zgodnie z instrukcją przy odbiorze towaru) należy sprawdzić przy odbiorze towaru, gdyż towar może ulec uszkodzeniu podczas transportu, zalecamy kupującym rozpakowanie towaru i sprawdzenie go w obecności przewoźnika . Podpisując się u kuriera, oświadczasz, że opakowanie jest nieuszkodzone.
  10. Niniejsze warunki reklamacji stanowią integralną część ogólnych warunków handlowych, a sprzedawca zastrzega sobie prawo do ich zmiany w każdym czasie bez uprzedniego powiadomienia kupującego.
         
 2.           Kontakt Dovido s.r.o.,Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, Słowacja,  info@dovido.pl

Transport gratis powyżej 320.00 zł
Produkty w magazynie wysyłamy niezwłocznie
Największy asortyment tapet i dekoracji
Wyprodukowano w EU najwyższa jakość druku